• Λόγω της φύσης αυτών των αντικειμένων, εκτός και αν φτάσουν κατεστραμμένα ή ελαττωματικά, δεν μπορώ να δεχτώ επιστροφές.

  • Εάν το προϊόν σας έφτασε κατεστραμμένο ή εάν υπάρχει κάποιο ελάττωμα στο προϊόν. Επικοινωνήστε μαζί μου εντός: 14 ημέρες από την παράδοση Αποστολή αντικειμένων πίσω εντός: 30 ημέρες από την παράδοση